top of page
  • Foto van schrijvermygolfstat

Wat maakt een goede putter?

Als beginner doe je relatief veel slagen rondom de green, dus als je snel je handicap/ score wilt verbeteren dan is ons advies om een groot deel van je oefenen daaraan te besteden. Aangezien het putten de kortste beweging is van het hele golfspel, is het niet onmogelijk om in een korte tijd significant te verbeteren. Deze blog gaat over de vier belangrijkste elementen van het putten.

  1. Het kunnen controleren van de snelheid van (uitvoering)

  2. Het kunnen lezen van de greens (voorbereiding)

  3. Het goed kunnen mikken met de putter (voorbereiding)

  4. Het op lijn kunnen starten van de putt (uitvoering)

 

1. Snelheidscontrole


De belangrijkste eerste stap is controle te krijgen over de snelheid waarmee je de bal putt. Uit onderzoek blijkt dat één van de belangrijkste verschillen tussen een handicap 0 en een handicap 30 ten aanzien van het putten, de afstand tot de hole is na de eerst geslagen putt. Als de lengte van de putt toeneemt, neemt de kans van het uitholen van de putt exponentieel af. Daarom is het van cruciaal belang dat de eerste putt zo dicht mogelijk bij de hole eindigt en je jezelf daarmee de grootste kans geeft om de volgende (2e) putt uit te holen. Onderstaande afbeelding toont de verschillen in de afstand tot de hole na de eerste putt bij een putt van 30 ft (10-11 meter)

Als je je realiseert dat de beste putters van de wereld slechts 50% van de putts van 2,30 meter maken dan geven we onszelf eigenlijk niet een reëele kans om de 2putt te maken. Wil je echt slagen winnen, probeer dan echt te focussen in je training op afstandscontrole. In de Mygolfstat Academy staan een aantal oefeningen met de focus op afstandscontrole.

2. Het kunnen lezen van de greens


De volgende belangrijke eigenschap van een goede putter is het goed kunnen lezen van de green. In essentie betekent dit het volgende: in hoeverre ben je in staat om te voorspellen hoe de bal gaat rollen nadat je de putt hebt geslagen. Het gaat hierbij om twee variabelen, in hoeverre de bal omhoog/ omlaag gaat versus of de bal van naar links/ rechts gaat rollen. In de blog "greens lezen" besteden we meer aandacht aan het goed kunnen lezen van de greens.


3. Het goed kunnen mikken


Het klinkt natuurlijk logisch, je moet goed mikken als je een goede putter wilt worden. Maar het gevoel hebben dat je goed mikt, wil nog niet zeggen dat je dit ook daadwerkelijk doet. Een goede methodiek om zeker te zijn van het feit dat je goed mikt, is het gebruiken van een lijntje op de bal. Om jezelf de grootste kans te geven om de bal in de hole te putten, is het van belang zeker te weten dat je goed gemikt staat. We hebben in de Mygolfstat Academy ook een aantal specifieke oefeningen voor het mikken van de putter.


4. Het kunnen starten van de bal op de beoogde lijn


Als we er vanuit gaan dat je de voorbereiding goed hebt gedaan, dus het lezen van de greens en het mikken van de putter dan komt het aan op de uitvoering. Ben je in staat om beiden goed te doen, dan is het de vraag of je de putt ook kunt laten vertrekken op de lijn die je had beoogd. Daarbij is het goed om te realiseren dat de snelheid waarmee je putt, de lijn beïnvloed die je moet kiezen. In de Mygolfstat Academy staan een aantal goede oefeningen om te werken aan de vertreklijn van de bal bij het putten.


Resume:

Als je deze vier essentiële eigenschappen van het putten onder controle krijgt, zijn wij ervan overtuigd dat je echt snel verbetering zult zien in het putten. Probeer te starten met gevoel te krijgen bij de snelheidscontrole, voordat je teveel focus legt op het finetunen van punt 2,3 en 4.


Trainingsprogramma

Wil je nou wat meer structuur in je training hebben, en echt stap voor stap werken aan het verbeteren van je putten dan kun je bij Mygolfstat een trainingsprogramma afnemen.
0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page